Selecteer een pagina

AI! Goed idee?

nov 11, 2023

Artificial intelligence / Kunstmatige intelligentie, veelbelovend en tijdbesparend.

Kunstmatige intelligentie omvat diverse vakgebieden en is alomtegenwoordig in vele sectoren. In 1956 verzamelden wetenschappers zich om te discussiëren over machine learning, neurale netwerken en machinegedreven probleemoplossing, waarmee ze de fundamenten legden voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Vandaag de dag is AI geïntegreerd in talrijke aspecten van ons leven.

Marketing – Voor velen wordt kunstmatige intelligentie gezien als de ultieme belichaming van vooruitstrevende marketing. AI-oplossingen vinden hun weg naar alle cruciale aspecten van digitale marketing. Van AI-aangedreven contentcreatie en Chatbot-services tot AI-gepersonaliseerde marketing, deze trendy termen zijn alomtegenwoordig. Maar in hoeverre zouden marketeers zich zorgen moeten maken over hun baanzekerheid? Vormen AI-oplossingen in de marketing een bedreiging voor de huidige marketeers of zijn ze eerder een waardevolle aanvulling?
Ongeacht de precieze definitie, verwijst AI naar machines of robots die menselijk gedrag nabootsen en taken verbeteren door voortdurend informatie te verzamelen. Het succes van AI hangt sterk af van de beschikbare hoeveelheid gegevens. De uitvoerigheid van de prompt. Velen zullen dit herkennen uit toepassingen waar AI wordt gebruikt voor personalisatie. Daarnaast wordt AI in de marketing ook vaak gebruikt bij Data-analyse, Marketing Automation, Smart Advertising (o.a. Google Ads), Semantic SEO, testing en content creatie.

Blijft de vraag of AI daadwerkelijk in staat zal zijn om de menselijke marketeer te vervangen. Hoewel Artificial Intelligence aanzienlijke voordelen biedt, is het belangrijk om realistisch te blijven. Marketing omvat meer dan alleen data; het is een vakgebied dat veel breder is dan alleen wetenschap. Naast data gedreven marketing zijn disciplines zoals sociologie, psychologie en diverse andere menswetenschappen essentieel voor het succes van een marketingcampagne. Op dit moment heeft AI nog niet het vermogen om deze aspecten te omvatten, al zou dat in de toekomst kunnen veranderen.
Stay tuned...

Grafisch – naarmate AI vordert, is het essentieel voor ontwerpers om de impact ervan op de beroepsgroep te begrijpen. Vele AI-tools zijn er voor handen voor fotografie, illustraties, video en chatbots. De opkomst van AI-technologie begon niet met ChatGPT, maar is daarentegen in korte tijd enorm snel gevorderd. Adobe bijvoorbeeld onderzoekt al ongeveer een decennium verschillende AI-technologieën, integreert deze in hun ontwerp- en marketingsoftware en stemt ze af op de behoeften van hun gebruikers.

Design is een gelaagd en complex creatief proces. Onderzoek, analyse, strategie en het bedenken van creatieve oplossingen vormen uitdagende fasen waar ontwerpers mee te maken krijgen. Briljante ontwerpideeën zullen nog lang meer waardering krijgen dan sommige snel gegenereerde AI-creaties. Een slimme ontwerper kan deze technologische ondersteuning gebruiken voor de minder creatieve en repetitieve taken, zoals beeldzoekopdrachten, object uitsnedes of het aanpassen van documentformaten. Als we denken aan de basis Ai technologieën die nu trending zijn, ontbreekt er nog veel. De AI toepassingen zullen steeds meer geïntegreerd worden in de software die de doelgroep gebruikt. Hoe AI wordt toegepast in design is cruciaal, vooral vanwege potentiële inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Het is evident dat AI een aanzienlijke impact heeft op de grafische ontwerpwereld. Het vervangt niet de menselijke creativiteit en inventiviteit, maar fungeert eerder als een krachtig hulpmiddel. Technologieën komen en gaan, maar de beste blijven evolueren en ontwikkelen zich tot nieuwe vormen.

0 reacties

Een reactie versturen