Selecteer een pagina

Geeltjes sessie

dec 9, 2023

Brainstormsessie – Met behulp van gele Post-its zorgt Prins Graphics voor bewustwording bij alle deelnemers. Er wordt kritisch gekeken naar de sterke en zwakke punten van processen, waarbij innovatieve technieken worden ingezet om de creativiteit te stimuleren. Deze sessies richten zich op het aanspreken van kwesties, het blootleggen van uitdagingen en successen, en het centraal stellen van onderwerp, proces en diverse standpunten.

Het zichtbaar maken van processen leidt vaak tot waardevolle discussies, waarbij de juiste vaardigheden worden benut en alle betrokkenen tevreden zijn. Het draait om het identificeren van mogelijkheden voor verbetering: sneller, goedkoper en over het algemeen efficiënter werken.

Een divers team wordt samengesteld. Een succesvolle brainstormsessie wordt het best gehouden met één of meerdere kleine groepjes van 6 tot 8 deelnemers. Het samenstellen van een gevarieerde mix is cruciaal: diversiteit in geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond stimuleert de creativiteit.

Het stellen van vragen is een trigger voor ons denkvermogen en stimuleert creativiteit. Daarom is het essentieel om voorafgaand aan een brainstorm voldoende tijd te besteden aan het scherpstellen van de focusvraag: de vraag die de creativiteit moet prikkelen. Het gaat om een specifieke, heldere vraag zoals “Hoe kunnen we…” die begrijpelijk is voor iedereen, zonder jargon of abstracte termen. Een eenvoudige vraag maakt het veel gemakkelijker om ideeën te bedenken.

Ideeën worden gevormd door wat je al weet. Naast experts die alles weten over het onderwerp, is het soms waardevol om mensen met verschillende ervaringen en kennis van buiten uit te nodigen. Iemand van een andere afdeling, een leverancier, een klant of zelfs de secretaresse. Juist mensen die geen voorkennis hebben en verder van het onderwerp afstaan, kunnen met verrassende nieuwe perspectieven komen. Het zijn vaak deze mensen die eenvoudige vragen stellen en ongewone suggesties opperen die je brainstormsessie een grote creatieve boost kunnen geven. Hanteer de “Kiss” regel = “Keep It Simple and Short”.

0 reacties

Een reactie versturen